Guangdong Southern Tigers
94 : 114

Dongguan Basketball Center (Dongguan)
Zhejiang Guangsha Lions