International, Ukraine Win Cup

Upcoming

Today
1
2
Under
Total
Over
6:45 PM
Kalenik, Sergey
Khorolsky, Vitaly
1
2.80
2
1.38
Under
1.85
72.5
Over
1.82
8
Show top markets
7:00 PM
Kuvaldin, Bogdan
Kovalenko, Vladislav
1
2.00
2
1.72
Under
1.80
74.5
Over
1.87
8
Show top markets
7:20 PM
Vavrenyuk, Sergey
Nechitaylo, Evgeniy
1
1.89
2
1.82
Under
1.81
74.5
Over
1.86
8
Show top markets
7:35 PM
Anisimov, Anton
Kim, Dmitriy
1
1.88
2
1.83
Under
1.82
74.5
Over
1.85
8
Show top markets
7:55 PM
Kalenik, Sergey
Nechitaylo, Evgeniy
1
2.03
2
1.70
Under
1.81
74.5
Over
1.86
8
Show top markets
8:10 PM
Kuvaldin, Bogdan
Kim, Dmitriy
1
1.67
2
2.09
Under
1.79
74.5
Over
1.88
8
Show top markets
8:30 PM
Vavrenyuk, Sergey
Khorolsky, Vitaly
1
2.19
2
1.60
Under
1.88
73.5
Over
1.80
8
Show top markets
9:40 PM
Nechitaylo, Evgeniy
Khorolsky, Vitaly
1
2.23
2
1.58
Under
1.87
73.5
Over
1.80
8
Show top markets
9:55 PM
Kim, Dmitriy
Kovalenko, Vladislav
1
2.19
2
1.61
Under
1.80
74.5
Over
1.87
8
Show top markets
Tomorrow
1
2
Under
Total
Over
5:30 AM
Dyakov, Vladimir
Reva, Anatoliy
1
1.87
2
1.83
Under
1.82
74.5
Over
1.85
8
Show top markets
5:45 AM
Lazebny, Ruslan
Doroshenko, Artem
1
1.82
2
1.89
Under
1.82
74.5
Over
1.85
8
Show top markets
6:00 AM
Treshchyov, Evgeniy
Krivoshey, Sergey
1
1.44
2
2.58
Under
1.80
73.5
Over
1.87
8
Show top markets