Demidova, Diana
2 : 1

Court 2 (Antalya)
Olyanovskaya, Valeriya